Dokument 8:101 S (2017-2018), Innst. 197 S 

Forslag nr. 5 fra Storehaug, Tore på vegne av Kristelig Folkeparti
"Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte."

Levert av