Mange snytes for pensjon!

Siden 2006 har det vært obligatorisk for bedriftene å ha tjenestepensjon for sine ansatte. Av 31 bedrifter som Uropatruljen tipset om var det ingen som hadde tjenestepensjon (resten var ikke lovpålagt å ha det).

21.02.2019

 

Fylkeskommunal dobbeltmoral

I skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole bygges klasserom til lavest mulig pris, uten lærlinger, norsk språk og deler av et elanlegg som må installeres på nytt av godkjent elektrobedrift.

21.02.2019

 

Uropatruljens OTP-sak fremmes for Stortinget

Et smutthull i loven lukkes forhåpentligvis i Stortinget i dag

10.04.2018

 

Firmasjekken

Hvordan kan du som forbruker sikre deg når du skal engasjere en håndverker?

21.03.2018

 

Følg uropatruljen på Facebook

Uropatruljen er aktiv på Facebook, og her kan du følge med på hva som skjer

28.02.2018

 

OTP

Useriøse arbeidsgivere kan risikofritt tjene millioner på å ikke gi ansatte lovpålagt tjenestepensjon (OTP). Ingen offentlige etater kontrollerer om reglene følges.

27.02.2018

 

Offentlig nettportal står til stryk

På handlehvitt.no skal forbrukere kunne sjekke om firmaer de vil leie inn driver seriøst eller ikke. Men nettportalen, som blant andre LO og NHO står bak, setter godkjentstempel på verstinger, mener Byggebransjens uropatrulje

27.02.2018

 

Det er store forskjeller på A-Krimsatsinga

Mens politiet i Tønsberg har satt av 5,5 årsverk til prestisjeprosjektet som skal bekjempe arbeidskriminalitet, har Oslo-politiet lenge bare hatt én politimann til å gjøre samme jobb

27.02.2018

Sjekkliste for valg av en seriøs håndverker

Hvordan kan du som forbruker sikre deg når du skal engasjere en håndverker?

 • Sjekk historikk på proff.no og Brønnøysundsregistrene.
 • Er bedriften MVA-registrert?
 • Be om skatteattest. Denne kan bestilles på altinn.no og fås øyeblikkelig etter at den er bestilt. Denne attesten sier noe om restansesituasjonen til selskapet. Her er en link til dette skjemaet: https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift
 • Krev kontrakt og detaljert beskrivelse av hvordan oppdraget tenkes løst.
 • Etterspør fagbrev/svennebrev/mesterbrev på de utførende håndverkerne, ikke bare hos ledelsen.
 • Som oppdragsgiver har du lov til å be om å få se arbeidskontraktene til arbeiderne, noe som er viktig for å unngå sosial dumping.
 • Mange laug og organisasjoner tilbyr garantiordninger dersom du velger en av deres bedrifter.
 • Etterspør gjerne om bedriften har tariffavtale.
 • Sjekk referanser.
 • Å velge en godkjent opplæringsbedrift bidrar til en bærekraftig byggebransje. Små bedrifter uten lærling er ikke dermed automatisk useriøse, så lenge de oppfyller andre seriøsitetskrav.
 • Dokumenter med bilder, før, underveis og etter ferdigstillelse.

Levert av