Sjekkliste for valg av en seriøs håndverker

Hvordan kan du som forbruker sikre deg når du skal engasjere en håndverker?

 • Sjekk historikk på proff.no, forvalt.no eller Brønnøysundsregistrene. 
 • Er bedriften MVA-registrert?
 • Be om skatteattest. Denne kan bestilles på altinn.no og fås øyeblikkelig etter at den er bestilt. Denne attesten sier noe om restansesituasjonen til selskapet. Her er en link til dette skjemaet: https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift
 • Krev kontrakt og detaljert beskrivelse av hvordan oppdraget tenkes løst.
 • Etterspør fagbrev/svennebrev/mesterbrev på de utførende håndverkerne, ikke bare hos ledelsen; https://www.mesterbrev.no/sok-mesterregisteret/
 • Som oppdragsgiver har du lov til å be om å få se arbeidskontraktene til arbeiderne, noe som er viktig for å unngå sosial dumping. Arbeidere i byggebransjen har en vedtatt minstelønn som du kan hente ut her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/
 • Mange laug og organisasjoner tilbyr garantiordninger dersom du velger en av deres bedrifter.
 • Etterspør gjerne om bedriften har tariffavtale.
 • Sjekk referanser.
 • Å velge en godkjent opplæringsbedrift bidrar til en bærekraftig byggebransje. Små bedrifter uten lærling er ikke automatisk useriøse, så lenge de oppfyller andre seriøsitetskrav.
 • Dokumenter med bilder, før, underveis og etter ferdigstillelse.
 • Godkjent våtromsbedrift? Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter; http://www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift
  NB! Enkelte faggrupper har valgt andre, fullgode, løsninger for å sikre egen kompetanse og kvalitet på våtrom. Be om dokumentasjon!
 • Juks med elektriske installasjoner brer om seg. Sjekk gjerne om din valgte bedrift har lov til å utføre elektriske installasjoner; https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0
 • Tvistesak? -https://www.handverkerklagenemnda.no/Levert av