Byggebransjens uropatrulje er et to-partssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. En styringsgruppe er satt sammen av personer fra begge parter.

Takk for støtten til en seriøs byggebransje