Sjekkliste for valg av en seriøs håndverker. Her kan du som forbruker få noen tips som sikrer deg når du skal engasjere en håndverker

  • Etterspør gjerne om bedriften har tariffavtale.
  • Sjekk referanser.
  • Å velge en godkjent opplæringsbedrift bidrar til en bærekraftig byggebransje. Små bedrifter uten lærling er ikke automatisk useriøse, så lenge de oppfyller andre seriøsitetskrav.
  • Dokumenter med bilder, før, underveis og etter ferdigstillelse.
  • Godkjent våtromsbedrift? Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter; www.ffv.no/finn-godkjent-vatromsbedrift
    NB! Enkelte faggrupper har valgt andre, fullgode, løsninger for å sikre egen kompetanse og kvalitet på våtrom. Be om dokumentasjon!
  • Juks med elektriske installasjoner brer om seg. Sjekk gjerne om din valgte bedrift har lov til å utføre elektriske installasjoner; innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/privatsok?0
  • Tvistesak?  www.handverkerklagenemnda.no

Takk for støtten til en seriøs byggebransje