Uropatruljen har en styringsgruppe bestående av åtte personer; fire fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden

Takk for støtten til en seriøs byggebransje